Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/179772/virtual/www/domains/stepanekjenejlepsi.cz/plugins/system/maximenuckmobile/maximenuckmobile.php on line 97
StepanekJeNejlepsi.cz

 

E-shopProsíme zákazníky o strpení se spuštěním e-shopu. Pokud budete mít o nějaké již zveřejněné zboží zájem, prosím kontaktujte nás na email Děkujeme za pochopení.

 Základní školení 
 
OSNOVA
 základního školení zaměstnanců z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ( dále jen BOZP ) dle §§ 101 až 108 zákona č. 262/2006 Sb.( zákoník práce ) ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění, se zaměřením na odbornou způsobilost k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou za použití OOPP proti pádu z výšky.
Délka trvání školení – 3 dny ( cca 20 hodin )
Vhodné pro pracovníky, kteří nemají žádné zkušenosti s lezeckou technikou a chtějí získat znalosti a dovednosti potřebné k denní práci z lana. Školení je zaměřeno převážně na praktickou stránku věci.
 
Rozdělení školení:
- Přípravná část
- Teoretická část
- Praktická část
 
PŘÍPRAVNÁ ČÁST
-        Prezentace účastníků
-        Osnova a časový plán (stravování během školení, informace o sociálním zázemí,
            přestávky, apod.)
-        Seznámení účastníků s možnými riziky při absolvování školení a s možnostmi jejich
            řešení
-        Ověření zdravotní způsobilosti (nutné potvrzení od doktora)
 
TEORETICKÁ ČÁST
-        Přehled právních předpisů
-        Přehled norem
-        Proškolení z NV č. 362/2005 Sb.
            - Zajištění proti pádu technickou konstrukcí
            - Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky
            - Používání žebříků
            - Zajištění proti pádu předmětů a materiálů
            - Zajištění pod místem práce a jeho okolí
            - Práce na střeše
            - Dočasné stavební konstrukce
            - Shazování předmětů a materiálů
            - Přerušení práce ve výškách
            - Krátkodobé práce ve výškách
            - Školení zaměstnanců
-        Seznámení s OOP proti pádu a návody k použití
-        Výběr a vhodnost použití OOP
-        Místa kotvení
-        Základy první pomoci
-        Ověření teoretických znalostí písemným testem
 
PRAKTICKÁ ČÁST
-        Pracovní vybavení
-        Identifikace a kontrola OOP
-        Údržba
-        Značení
-        Skladování
-        Poškození
-        Práce s lanem, balení, ošetřování
-        Práce se zachycovacím postrojem, navazování na lano
-        Uzly
-        Základní pravidla výstupu a sestupu
-        Zakládání kotvících a jistících bodů a stanovišť
-        Sebezajištění, postupové jištění
-        Výstup a sestup pomocí slaňovací brzdy, použití dvou lan – pracovní a jistící
-        Použití tří lan – dvě pracovní a jistící, přesednutí z lana do lana, přesednutí přes uzel
-        Dynamika pádů, pádový faktor, rázová síla, zachycení pádu
-        Záchrana spuštěním, záchrana vytažením
-        Povely a signály
-        Základy první pomoci
-        Závěr školení – ověření znalostí
Nutné vybavení (po dohodě, za mírný poplatek zapůjčíme):
-        Celotělový úvazek
-        Přilba
-        Dvojitá odsedka
-        Slaňovací pomůcka
-        Pohyblivý zachycovač pádu
-        Karabina se zámkem – 5x
-        blokant – 2x
-        Plochá šitá smyce 120 – 3x
Dále je nutná pevná čistá obuv, pohodlné sportovní oblečení.
 
Poznámka: Dle vstupních dovedností účastníků školení lze případně praktickou část školení prodloužit nebo zkrátit. Vždy ovšem tak, aby byl zachován obsah základních dovedností, které budou na školení probrány.
Výuka bude probíhat na HUDY – lezecké stěně v Brně, Vídeňská 297/99, 639 00 Brno
Kurz bude otevřen pro minimálně 4 účastníky. Maximální počet účastníků – 6.
 
Cena: 3 500 kč + 735 kč DPH
V ceně je zahrnut pronájem polygonu, lektor, učební texty. Cena nezahrnuje dopravu, stravu ani ubytování kurzistů.
V případě zájmu o školení nás kontaktujte.
 
Opakovací školení poskytujeme individuálně, dle osobní dohody.
V případě zájmu o opakovací školení nás kontaktujte.

Cena za opakovací školení je 500 kč vč. DPH.